Kort fortalt om NPK & Additiver

Kort fortalt om NPK & Additiver

Kort fortalt om NPK & Additiver

Kort fortalt om NPK & Additiver

Gødning er et af ”must elementerne” for at dine planter kan vokse sig store, frodie og flotte. Når der er tale om gødning kan man for overskuelighedens skyld dele denne kategori op i to under emner, NPK og Additiver. Først må vi lige slå fast, at vi har valgt at kalde NPK for grundgødning. Dette gøres af den simple grund, at NPK gødning er det man som minimum skal anvende for at fodre sine planter, det er altså grundelementerne. Dette leder mig videre til den basale info om NPK og Additiver.

NPK: Hvad står de tre bogstaver i NPK-gødning for?

På al gødning opgives et NPK-forhold. Hvad står de tre bogstaver for?  Bogstaverne står for henholdsvis kvælstof = nitrogen (N), fosfor = phosphor (P) og kalium (K).

Stofferne er blandt dem, som bruges mest i planterne, og netop derfor indgår de også i så godt som alle kunstgødninger. Stofferne bruges alle på vitale områder af planternes stofskifte, men de vigtigste funktioner er følgende:

Kvælstof (N) bruges ved dannelsen af det grønne farvestof, klorofyl, som er nødvendigt i fotosyntesen.
Fosfor (P) bruges i DNA, som bærer arveanlæggene, til stoffet ATP, der indgår som energiformidler i alle livs processer og i regulering af sukker transporten. Promovere blomstringen. 
Kalium (K) bruges som hjælpe enzym i mange processer, men mest afgørende er dets virkning i forbindelse med åbning og lukning af spalteåbningerne i bladene. Styrker plantens immunforsvar. 

I grove træk kan man altså sige, at mens N styrer blad- og skudvækst, så regulerer P dannelsen af blomster anlæg og K står for styring af immunforsvaret. Gødninger med et højt indhold af N er gødninger, som er beregnet på planter, der skal sætte meget bladmasse, mens de med lavt indhold er bedre egnede til blomstrende og frugtbærende planter. Men i øvrigt er det værd at huske på, at naturgødninger også indeholder de samme stoffer, og at de desuden tilfører jordbundens levende organismer et helt uundværligt tilskud af energigivende føde.

Mange undre sig over at man skal bruge flere forskellige gødninger/flasker når det omhandler NPK, dette er der en meget simpel forklaring på. Nemlig at planter som går i blomst har to faser de skal igennem, den vegative og den blomstrende fase. I den vegative fase bruger planten mere N, og i den blomstrende fase har planten brug for mere P. Derfor bør forholdende være anderledes fordelt alt efter hvilken fase man er i, derfor gøder man altså forskelligt alt efter hvilket stadie ens planter er i.

Additiver: Hvad er additiver egentlig, og hvad er det godt for?

Selve ordet additiver betyder helt præcist oversat, tilsætningsstoffer – som i relativt små mængder tilføres et produkt for at forbedre dets egenskaber i produktion og anvendelse. Det vil sige at additiver altså er noget ”ekstra”, eller om man vil, en form for booster. Additiver kan tilføjes som et supplement til grundgødningen for at få lidt mere finesse og creme.

Additiver er absolut ikke et must at anvende i sin nærings-opløsning, da dine planter vil få alt det nødvendige fra den NPK gødning du anvender. Additiv produkter er til dem som ønsker at ”nørde”, give noget ekstra, eller til dem som mangler en ganske lille procent i forbedring.

Additiver kan deles op i to kategorier, Simulanter og boosters. Stimulant produkterne gør som navnet signalere, de stimulere fx blomstringen. Booster produkter gør sjovt nok også det samme som navnet antyder, de giver dine planter en ekstra booster.

Stort set alle producenter af NPK gødning har også en serie af additiver dertil. Nogle additiver kan sagtens anvendes sammen med andre brands, men er man usikker på dette så spørg endelig din forhandler om hvilke produkter der kan bruges sammen, og hvad de gør for dine planter i sidste ende.

 

Med alt dette skrevet er det bare at sætte igang, grib dine gødnings flasker og påbegynd din vanding 😀 Pøj Pøj.